עריכת פטנטים

עריכת פטנטים

מי אינו מעוניין להתעשר בין יום? נדמה שאין מי שיתנגד לדבר. רבים גם עושים מעשה לצורך כך. לעיתים לא רק מעשה. … הם 'יורים' לכל הכיוונים. הם מנסים להמציא 'גלגלים חדשים' שעדיין לא ראו אור ומקווים להתעשר באמצעות המצאות שונות ומתוחכמות. אך חשוב לעת כי הדרך לרישום פטנט היא דרך ארוכה. לא מדובר כאן במסלול קליל ומהיר.

אם המצאת פטנט שנראה לך שווה משהו, מה אתה אמור לעשות עם זה בפועל?

מגישים בקשה

לפני הכול יש לפנות אל משרד הפטנטים הנמצא בירושלים. יש למלא לשם כך טופס הגשת בקשה לפטנט. מלבד זאת יש לפרט את ההמצאה בצורה ברורה ומפורטת בפורמט הרצוי בעזרת עורך פטנטים. הטופס אמור להיות ברור וכתוב בצורה שהיא תהיה ברורה גם לבעל מקצוע אשר מבקש ליצור את הפטנט ככתבו.

הגשת הבקשה הזו כרוכה בתשלום אגרה.

בדיקת הפטנט

לאחר שהוגשה הבקשה, הפטנט ייבחן וייבדק. מדובר בתהליך ארוך שממש לא קורה ביום אחד. לעיתים הדבר יארך שנים ארוכות עד שהפטנט יירשם על שמו של מבקש הבקשה. במהלך הבחינה יבדקו ברשות הפטנטים את כל הנושא הפורמאלי ואת כל הנושא המהותי של אותו פטנט.

עריכת פטנטים

לא כל המצאה חדשה היא בהכרח כזו. לעיתים מתגלה לאחר הבדיקה כי כבר רשום פטנט עם תהליך דומה או אפילו זהה ולמעשה אין כאן כל חידוש.

('חידוש ' – זהו אחד הסעיפים המגדירים את הפטנט מהבחינה המהותית ואם אין בו חידוש, הרי שהוא לא שווה את ההגדרה של 'פטנט' ואין כאן כל המצאה חדשה.)

דו"ח בחינה

כמו כן נבדק הפטנט בהתאם לתנאי החוק ואם הוא אינו עונה על תנאים אלו יתבקש ממציא הפטנט לשנות אותו ולהתאים אותו לחוק.

לאחר כל בדיקה מצד בוחני רשות הפטנטים, מקבל מגיש הבקשה 'דו"ח בחינה' ועליו לשנות בהתאם את הפטנט. עשויים להיות מספר סבבים כאלה עד שהפטנט יהיה מושלם וניתן יהיה להגדיר אותו כפטנט רשום.

אך גם כאן הסיפור עוד לא הסתיים. הפטנט יפורסם באתר האינטרנט של רשות הפטנטים והציבור יוכל לערער על ההחלטה. לאחר פרק זמן זה יזכה הממציא לקבל 'פטנט' על ההמצאה שלו.

קריאה נוספת